Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
traveler
Friendship between ex-lovers?
Possible. Proven.
Better than I thought.
traveler
They can't order me to stop dreaming.
— Walt Disney
Reposted bywaitforme waitforme
traveler
We keep moving forward, opening new doors... Because we're curious and curiosity keeps leading us down new paths.
— Walt Disney
traveler
It's kind of fun to do the impossible.
— Walt Disney
Reposted bywaitforme waitforme
traveler
2154 1fe3 390
Reposted fromnatalkaaaa natalkaaaa viapunkahontaz punkahontaz
traveler
7357 6e28 390
Reposted fromaillie aillie viasimplepleasures simplepleasures
traveler
Always remember:

Bitches never change!
traveler
What the hell you really want from me?
Cause I, like, have no fucking idea...
traveler
Play fullscreen
The most beautiful movie I've ever seen.
The most beautiful soundtrack I've ever heard.
traveler
And when I look in the mirror and face myself I don't know what I'm supposed to tell myself.
"I'm sorry for all of that dreams that never come true"?
"I'm sorry for giving up fighting when I was alone and to scared to move"?
"I'm sorry for being so naive"?
traveler
It's pretty hard to think positive when everything goes wrong.
traveler
Come! Sleep with me! We will not make Love. Love will make us.
— Julio Cortazar
Reposted byxcesarxIIMaryJaneIIquotesargothielwaitforme
traveler
When anything can happen, everything matters.
— Ian McEwan
traveler
Find you, love you, marry you and live without a shame.
— Ian McEwan
traveler
When it is gone you will know what a gift love was. You will suffer like this. So go back and fight to keep it.
— Ian McEwan
traveler
Im więcej czasu upłynęło od naszego rozstania, tym więcej zauważam błędów które popełniłam.

Wybacz mi, że byłam egoistką, leniuchem, że cierpiałam na depresję, że czasami wymagałam więcej niż powinnam, że jednocześnie chciałam i nie chciałam, że nigdy nie wiedziałam...
Wybacz, że czasem w głebi serca miałam ci za złe rzeczy, których sama też sie dopuszczałam...
Wybacz, ze bałam się być szczera, szczęśliwa, otwarta i zainteresowana.
traveler
Would you care? Would you be there?
For the soul behind the face.
Would you love me for what I am?
— The Scorpions, "Soul behind the face"
traveler
We all always want something back.
traveler

Codziennie zalewa mnie ocean wkurwu, codziennie, idąc ulicą, powstrzymuję się przed realizacją mojego nowego pomysłu pt. ‘połóż się na chodniku i udawaj, że nie żyjesz’, ale dzisiejszy smutny dzień pobił wszystkie poprzednie smutne dni, coś we mnie pękło i rozpłakałam się nad patelnią z na wpół usmażoną jajecznicą...

http://brieflyshaking.wordpress.com
Reposted fromkawainka kawainka vialittlemermaid littlemermaid
traveler
Obudzić się o piątej rano i zgłosić nieprzygotowanie do życia, po czym przespać resztę dnia.
Reposted frompunkahontaz punkahontaz
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl